Tinh dầu ROSEMARY

  • Làm ấm cơ thế
  • Lưu thông mạch máu.
  • Giảm căng thẳng.

Sẩn phẩm Organic. 

Chai 10ml.