Tinh dầu Quýt Vàng

  • Kích thích tiêu hóa
  • Có tác dụng thư giãn và làm dịu
  • Để điều trị cellulite
  • Sản Phẩm Organic

Chai 10ml