Tinh dầu PEPERMINT

  • Thúc đẩy tiêu hóa
  • Ngăn ngừa hôi miệng
  • Giảm cảm giác đầy hơi
  • Sản Phẩm Organic

Chai 10ml