Tảo xoắn – Spirulina

  • Hộp 160 viên
  • Sản phẩm Organic.