Sirup thông cổ

  • Tăng cường hệ thống miễn dịch
  • Hỗ trợ đường hô hấp
  • Sản phẩm Organic.

Chai  200 ml