Cỏ Lúa Mỳ

  • Giúp detox cơ thể.
  • Tốt cho tiêu hóa
  • Cung cấp nhu cầu rau xanh hàng ngày.

Túi 200 gram