Tảo Xoắn-Spirulina

  • Tăng sức đề kháng
  • Tăng cường sức khoẻ
  • Detox cho cơ thể

Túi 200 gram